Tuesday, December 13, 2011

Kata Sendi Nama

Kata Sendi Nama

Kata sendi ialah satu kata tugas yang boleh membentuk frasa dalam bahasa Melayu. Kata tugas lain tidak membentuk frasa. Kata tugas digunakan sebelum kata nama dan frasa nama. Kata sendi nama pula mempunyai pelbagai tugas.

Lihat contoh-contoh di bawah :

Kata Sendi Nama
Tugas / contoh
di
 ~ Menunjukkan tempat (di pejabat)
ke
 ~ Menunjukkan tempat atau arah tujuan (ke Indonesia)
 ~ Menunjukkan waktu (dari petang hingga ke malam)
dari
 ~ Menunjukkan tempat atu arah datang
 ~ Menunjukkan waktu atau masa
kepada
 ~ Menunjukkan sasaran/ditujukan
 ~ Menunjukkan bahagian sesuatu
 ~ Menunjukkan perubahan keadaan
daripada
 ~ Menunjukkan punca (cadangan daripada Perdana Menteri)  
 ~ Menunjukkan sumber atau asal sesuatu (dibuat daripada bunga)
 ~ Menunjukkan perbandingan (lebih banyak daripada)
pada
 ~ Menunjukkan tempat sesuatu perbuatan (Layang-layang tersangut pada arial televisyen)
 ~ Menunjukkan tempat-tempat terdapatnya sesuatu (barang itu ada pada saya)
 ~ Menunjukkan keterangan waktu ((bermula pada tengah malam)
untuk
 ~ Menunjukkan kegunaan sesuatu (alat untuk membuka pintu)
 ~ Menunjukkan sesuatu telah dikhaskan (pelamin itu untuk mempelai sahaja)
bagi
 ~ Menunjukkan kegunaan sesuatu (kegunaan tuas bagi mengangkat kubah masjid)
 ~ Derma bagi pelarian Afghanisatn itu dilarikan orang.
demi
 ~ Menunjukkan tujuan
 ~ Menunjukkan urutan
 ~ Untuk menegaskan sesuatu
tentang
 ~ Menunjukkan rujukan
dengan
 ~ Menunjukkan turut serta
 ~ Menunjukkan cara sesuatu perbuatan dilakaukan
 ~ Menunjukkan benda yang digunakan
 ~ Menunjukkan persamaan
sejak, semenjak
 ~ Menjadi penanda waktu atau masa
terhadap
 ~ Menunjukkan rujukan yang tentu
oleh
 ~ Menunjukkan pembuat dalam ayat pasif
 ~ Menunjukkan sebab
akan
 ~ Menunjukkan rujukan selepas kata atau frasa adjektif
hingga, sampai
 ~ Menunjukkan had masa atau peringkat
seperti, bagai, umpama, laksana, bak
 ~ Menunjukkan perbandingan

No comments:

Post a Comment