Wednesday, November 30, 2011

Kata Ganti Nama Diri

Kata Ganti Nama Diri

(a) Kata Ganti Nama Diri Pertama
Kata ganti nama diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap.

Kata Ganti Diri
Pertama
Penggunaannya
aku
digunakan apabila bercakap dengan  kawan biasa atau dengan Tuhan.
saya
digunakan apabila bercakap dengan  seseorang yang baru dikenal atau dalam suasana rasmi.
hamba
digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulu.
patik
digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan.
beta
digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat.
kami
digunakan kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua.
kita
digunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua

(b) Kata Ganti Nama Diri Kedua
 Kata ganti nama diri kedua digunakan ketika kita berbual dengan seseorang.

Kata Ganti Diri
Kedua
Penggunaannya
anda
digunakan untuk diri orang kedua apabila tidak berhadapan dengan kita.
awak
digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita.
engkau
digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita dan dengan Tuhan juga.
tuanku
digunakan apabila bercakap dengan sultan dan raja.
kalian
digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap.
kamu
digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita.

(c) Kata Ganti Nama Diri Ketiga 
Kata ganti nama diri ketiga ialah bagi merujuk kepada orang ketiga, kata-kata seperti mereka, beliau, baginda hendaklah digunakan.

Kata Ganti Diri Ketiga
Penggunaannya
baginda
digunakan untuk raja dan sultan.
beliau
digunakan untuk orang yang kita hormati, misalnya ibu bapa, guru, dan pemimpin.
dia dan ia
digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan.
mereka
digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang.


**Ringkasan :

Kata Ganti Nama Diri
Tunggal
Bilangan Banyak / Jamak
Diri Pertama
( Orang yang bercakap )
aku
saya
patik
hamba
kami
kita
Diri Kedua
( Orang yang dilawan bercakap )
awak
kamu
engkau
encik
cik
saudara
saudari
tuan
puan
anda
tuanku
awak semua
kamu semua
saudara sekalian
saudari sekalian
encik-encik
cik-cik
tuan-tuan
puan-puan
anda semua
kalian
Diri Ketiga
( Orang yang diceritakan halnya)
dia
ia
nya
beliau
baginda
mereka